Veelgestelde vragen

Corona-onderzoek

Welke browser kan ik het best gebruiken voor de on-line vragenlijsten ?

Google Chrome is de meest aanbevolen browser. 

Ongeacht de gekozen browser, voor de beste ervaring raden we aan de nieuwste versie van Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari of Internet Explorer te gebruiken. 

Kan ik de on-line vragenlijsten beantwoorden met een tablet of smartphone ?

Castor-enquêtes kunnen ook worden gebruikt op mobiele apparaten zoals smartphones en tablets, maar zijn niet volledig geoptimaliseerd voor dergelijk gebruik. Dat betekent dat hoewel alles normaal werkt, het uiterlijk van de enquête mogelijk niet optimaal is op een mobiel en dat wat extra scrollen nodig zal zijn. 

Ik heb aangegeven de vragenlijst digitaal te willen ontvangen, maar krijg deze alsnog per post opgestuurd, waarom is dat zo?

In de eerste vragenlijst hebben wij iedereen gevraagd om aan te geven hoe hij of zij de volgende vragenlijsten wil ontvangen (per post of per email).

Het kan voorkomen dat u de tweede vragenlijst alsnog per post hebt ontvangen ondanks uw verzoek om de digitale versie.  

Dat heeft te maken met de tijd die we nodig hebben om alle ingevulde vragenlijsten te verwerken en de voorkeuren te registreren.

Mocht u toch de vervolgvragenlijsten per post ontvangen, neem dan a.u.b. contact met ons op via 010-703 8900 of ergo.epi@erasmusmc.nl.

 

Ik heb aangegeven de vragenlijst niet meer te willen ontvangen, maar toch ontvang ik er een, wat moet ik doen?

Hoewel we ons best doen om alles tijdig te verwerken, kan het soms voorkomen dat uw reactie nog niet verwerkt was op het moment van het versturen van de nieuwe vragenlijst.

Mocht u toch vragenlijsten blijven ontvangen, neem dan a.u.b. contact met ons op via 010-703 8900 of ergo.epi@erasmusmc.nl

De digitale vragenlijst geeft een foutmelding aan, wat moet ik doen?

Zou u, als het mogelijk is een print-screen of een foto van de foutmelding willen maken? Of willen noteren wat de foutmelding precies is?

Wilt u dit mailen naar ergo.epi@erasmusmc.nl of bellen met 010-7038900?

Ik heb mijn e-mailadres opgegeven om de digitale vragenlijst daarop te ontvangen. Desondanks heeft mijn partner twee verzoeken gekregen voor het invullen van de vragenlijst en ik heb er geen, wat moet ik doen?

Heeft u beiden hetzelfde emailadres opgegeven? Dan is de ene vragenlijst voor uw partner bestemd en de andere voor u. Er staat geen naam genoemd in de email of in de vragenlijst maar bij het verwerken van de gegevens

is voor ons duidelijk wie welke vragenlijst heeft ingevuld.

Heeft u allebei een ander emailadres opgegeven?

Neem a.u.b. in dat geval contact op met ons via 010-703 8900 of ergo.epi@erasmusmc.nl.

Ik wil toch liever een digitale vragenlijst ontvangen, wat moet ik doen?

Neem a.u.b. in dit geval contact op met ons via 010-703 8900 of ergo.epi@erasmusmc.nl.

Ik wil niet meer mee doen, hoe kan ik mijn deelname aan het Corona-onderzoek stoppen?

Neem a.u.b. in dit geval contact op met ons via 010-703 8900 of ergo.epi@erasmusmc.nl. Uiteraard kunt u ons ook per post benaderen, hiervoor kunt u gebruik maken van de meegestuurde antwoordenvelop.

Moeten Javascript en Cookies aan staan in de browser ?

Ja, voor een correcte werking van Castor moeten zowel Cookies als Javascript aan staan in de gebruikte browser.

Deze instellingen zijn vaak terug te vinden in de voorkeursinstellingen van uw browser onder het hoofdstukje privacy en beveiliging.

 

Op het internet is voor uw specifieke browser te vinden hoe dat moet.

Zie bijvoorbeeld: https://www.strato.nl/handboek/cookies-in-de-browser-inschakelen

en: https://enablejavascript.co/nl/

Heeft u nog een andere vraag?

Mail ons dan uw vraag dit formulier

VEELGESTELDE VRAGEN

De meest gestelde vragen op een rijtje

Ik doe nog niet mee aan het ERGO-onderzoek. Ik wil me nu graag aanmelden, kan dat?

Nee, dat kan helaas niet. Het ERGO-onderzoek is een wetenschappelijk onderzoek en geen gezondheidsscreening waarvoor u zich kunt opgeven. De deelnemersgroep wordt van te voren samengesteld op basis van leeftijd en postcode. Mensen die eerder hebben meegedaan worden vanzelf na verloop van tijd weer opgeroepen. U kunt zich dus niet zelf aanmelden.

Ik krijg de vraag om aan een ander onderzoek van het Erasmus MC mee te doen. Is dit ook ERGO?

Wij geven in onze post altijd duidelijk aan dat het om het ERGO-onderzoek gaat. Andere gezondheidsonderzoeken, zoals 'Gezond weer op' zijn niet het initiatief van ERGO. Indien u twijfelt, of vragen heeft, neem dan gerust contact op met het onderzoekscentrum: telefoonnummer: 010-7038900 of e-mail: p.p.e.vanwijngaarden@erasmusmc.nl

Ik heb een afspraak voor over 2 weken, maar ik ben niet zeker of ik dan wel kan komen. Mag ik op het laatste moment afbellen?

U mag uiteraard op het laatste moment afbellen. Als u echter in de gelegenheid bent om het ons eerder te laten weten, zou dat heel fijn zijn. Iemand anders kan dan in uw plaats komen en met u maken we graag een nieuwe afspraak. Afmelden of een afspraak wijzigen kan door te bellen naar telefoonnummer: 010 703 89 00.

Ik verhuis binnenkort en woon dan niet meer in Ommoord. Kan ik gewoon mee blijven doen met het ERGO-onderzoek?

Graag zelfs. Zolang u in Nederland blijft wonen, kunt u meedoen. De ervaring leert dat bij verhuizing naar het buitenland, het moeilijk wordt om het onderzoek goed uit te voeren. Deze deelnemers worden uitgeschreven. Echter, als ze terugkomen (en dat is ook al gebeurd) kunnen ze gewoon weer meedoen aan het onderzoek. Wilt u uw verhuizing doorgeven via ons verhuisformulier op de website?

Ik doe al vanaf het begin mee met het ERGO-onderzoek. Het is nu al zo lang geleden dat ik een oproep heb gehad. Doe ik nog wel mee?

Ja! We hebben het ERGO-onderzoek uitgebreid met deelnemers tussen de 40 en 55 jaar. Deze uitbreiding was nodig omdat we in het ERGO-onderzoek ontdekten dat heel veel ziektes die optreden bij oudere mensen waarschijnlijk al zichtbaar zijn op jongere leeftijd. Zodra deze deelnemers onderzocht zijn gaan we de andere groepen deelnemers weer uitnodigen.

Ik heb meegedaan met het ERGO-onderzoek. Mijn ogen werden heel vaak gedruppeld, maar achteraf weet ik eigenlijk niet meer waarom dat werd gedaan?

Tijdens uw bezoek aan het onderzoekscentrum worden de ogen twee keer onderzocht en beide keren worden de ogen gedruppeld. Tijdens het tweede onderzoek worden de pupillen met een oogdruppel extra wijd gemaakt. Het is lastig om met een wijde pupil goed scherp te zien. Daarom wordt na het onderzoek met een speciale druppel het effect opgeheven en met een andere druppel verdoofd. De druppels om de pupil weer de normale grootte te geven werken niet direct. Het pupilverwijdende effect houdt nog ongeveer 2 uur aan. Daarom wordt u geadviseerd om voor het tweede onderzoek een zonnebril mee te nemen en niet zelf met de auto te komen.

Er is zoveel discussie over het Elektronisch Patiënten Dossier (het EPD) en de privacy van patiënten, maar hoe zit het dan bij ERGO? Zijn mijn gegevens wel veilig?

Wettelijk zijn wij verplicht alle onderzoeksgegevens zorgvuldig en geanonimiseerd te bewaren. Alle onderzoeksgegevens van deelnemers worden niet onder de naam, maar onder een code bewaard. De medewerkers hebben een verklaring ondertekend waarin zij beloven uiterst zorgvuldig te zullen omgaan met deze gegevens. Sinds enkele jaren worden alle papieren gegevens gescand en opgeslagen in maximaal beschermde computers. De papieren gegevens worden vervolgens vernietigd. Er zwerven dus geen statussen van deelnemers rond. Uw gegevens en uw privacy zijn dus goed beschermd bij ERGO.

Heeft u nog een andere vraag?

Mail ons dan uw vraag dit formulier