ERGO VERHAAL

Opening ERGO-centrum door prinses Juliana

Prinses Juliana verricht openingshandeling
Prinses Juliana ontvangt bloemen

Gezond ouder worden, kan dat? Met die vraag ging in 1990 in de Rotterdamse wijk Ommoord het gezondheidsonderzoek ERGO van start. Op 26 maart 1991 opende prinses Juliana het ERGO-centrum aan de Briandplaats. Vanaf dat moment werden alle bewoners van Ommoord die 55 jaar en ouder waren, door het ERGO-team benaderd. In 2002 werd de onderzoekspopulatie uitgebreid met Ommoordse bewoners die na 1990 55 jaar werden. Omdat ziekten die op oudere leeftijd voorkomen al op jongere leeftijd ontstaan, werd de ERGO-deelnemersgroep in 2006 en 2016 wederom uitgebreid. Ditmaal met Ommoorders van respectievelijk 45 en 40 jaar en ouder. Zo is ERGO uitgegroeid tot een belangrijk langlopend onderzoek naar de gezondheid.

Wat is ERGO?

We worden steeds ouder. En ouderdom gaat vaak gepaard met het optreden van een aantal ernstige ziektes. Wat zijn de oorzaken? En wat zijn de gevolgen voor de kwaliteit van leven? Epidemiologisch onderzoek kan antwoord geven op deze vragen. Samen met specialisten, onderzoekers, huisartsen en apothekers zijn we daarom het Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek gestart, beter bekend als het ERGO-onderzoek, waarbij we bestuderen hoe mensen gezond blijven en hoe ziekten ontstaan. En hoe we aandoeningen vervolgens kunnen voorkomen of eerder kunnen ingrijpen waardoor de gevolgen minder ernstig zijn. 

 

Waarom deelnemen?

Zonder deelnemers geen ERGO! Vanaf het eerste uur mogen we rekenen op de nooit aflatende steun van onze deelnemers uit Ommoord, die hart hebben voor wetenschappelijk onderzoek. Inmiddels zijn er deelnemers die al voor de 7de keer meedoen aan het onderzoek. Dit is wereldwijd een unicum. Dankzij onze deelnemers kunnen we belangwekkende ontdekkingen doen waar iedereen gebaat bij is in de samenleving.

 

Wat is er bereikt? 

Inmiddels hebben bijna 18.000 bewoners van Ommoord hun bijdrage geleverd aan de medische wetenschap. Honderden wetenschappers zijn gepromoveerd op de resultaten van ERGO en hebben elk bijgedragen aan het beter begrijpen van ziektes die vooral optreden bij het ouder worden. We zijn bijvoorbeeld tot het inzicht gekomen dat dementie veel vaker samenhangt met de toestand van de bloedvaten dan voorheen gedacht. Met verder onderzoek kan dit in de toekomst leiden tot maatregelen om dementie te voorkomen. Ook heeft ERGO een belangrijke rol gespeeld in het ontrafelen van de erfelijke oorzaken van diabetes. Er zijn nu al dertig genen bekend die een belangrijk deel van iemands gevoeligheid voor deze ziekte bepalen.

Ook zijn er vijf nieuwe genen gevonden die de kans vergroten op hartritmestoornissen. Dit kan leiden tot nieuwe of meer selectieve medicatie voor behandeling. Er zijn geen aanwijzingen dat er een einde komt aan de trend van ouder worden. Ook blijkt dat de processen achter gezondheid en ziekte heel complex zijn. Er is veel bereikt in de geschiedenis van ERGO, maar we zijn er nog lang niet. Vol enthousiasme gaan we door op de ingeslagen weg. 

 

Waarom Rotterdam Ommoord?

In 1990 was Ommoord als nieuwbouwwijk af. Een moderne, groene Rotterdamse wijk, gelegen aan de Rotte. Veel gezinnen en oudere mensen verlieten de oude stadswijken om ruimer en rustiger te gaan wonen in Ommoord. Ideaal aan deze wijk is dat de bewoners er relatief lang blijven wonen en de zorgverleners - zoals huisartsen, verpleeginstellingen en apotheken - goed georganiseerd zijn en met elkaar samenwerken. Voor ERGO was de wijk Ommoord daarom uitermate geschikt. Het ERGO-onderzoekscentrum kon in het centraal gelegen gezondheidscentrum gehuisvest worden, naast metrohalte Romeijnshof.

 

Internationaal

ERGO werkt samen met de meest vooraanstaande wetenschappers in de wereld. Internationaal staat ERGO bekend als The Rotterdam Study wat wereldwijd een begrip is. Het onderzoek is door de grootschaligheid en brede opzet een fenomeen in de medische wereld. We doen bijvoorbeeld onderzoek naar medicijngebruik, hart- en vaatziekten, botziekten, oogziekten, leverziekten, huidziekten, dementie, beroerte, genetica en psychiatrische aandoeningen, zoals angst en depressie.

 

 

 

 

Hoogtepunten ERGO

2005
Opening van de MRI in het ERGO-centrum
2005
Opening van de MRI in het ERGO-centrum
2015
Het ERGO-onderzoek bestaat 25 jaar
2018
Afscheidsrede Prof. dr. Albert Hofman, voormalig hoofdonderzoeker ERGO
2018
Oratie Prof. dr. Arfan Ikram, hoofdonderzoeker ERGO