Privacy

 

Persoonsgegevens

Als u deelneemt aan het ERGO-onderzoek verwerken wij uw persoonsgegevens. Wat het verwerken van persoonsgegevens precies inhoudt, welke persoonsgegevens wij verwerken en met welke doeleinden, welke rechten u heeft en bij wie u terecht kunt met vragen over uw privacy, kunt u lezen in het privacyregelement. U kunt dit document inzien op verzoek. Het Erasmus MC gaat met de grootste zorgvuldigheid om met de (persoons)gegevens van bezoekers die in het kader van een bezoek van zijn website beschikbaar komen. Erasmus MC zal daarom deze (persoons)gegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement beschreven doeleinden.

 

Verwerking persoonsgegevens

Alle gegevens die door onze site wordt verzameld, zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld. Verstrekte persoonsgegevens, bijvoorbeeld door het invullen van een reactieformulier of het maken van een afspraak, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

 

Verwerking gegevens bezoek website

Het Erasmus MC verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van de website. Het programma maakt daarbij gebruik van zogenaamde 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer wordt geplaatst) om te kunnen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u op de pagina CookiesBij het verwerken van onze websitestatistieken worden de IP-adressen van de bezoekers geanonimiseerd: van alle IP-adressen wordt het laatste deel verwijderd, waardoor van een gebruiker nog wel het land is te bepalen, maar niet de exacte locatie.

 

Privacybeleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden waarnaar vanuit onze website wordt verwezen. Het Erasmus MC is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites noch voor de verwerking van de persoonsgegevens dan wel andere gegevens door de beheerders van deze sites.

 

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de bescherming van uw privacy? Neem dan contact op met Jolande Verkroost via e-mail: j.verkroost-vanheemst@erasmusmc.nl