Highlights ERGO-onderzoek

Een verminderde schildklierfunctie vergroot het risico op suikerziekte.
Een laag normale schildklierfunctie is een belangrijke risicofactor voor het krijgen van een hartinfarct.
Hoge concentraties van het schildklierhormoon in het bloed zijn gerelateerd aan een 4x verhoogd risico op plotse hartdood.
Breuken komen vaak voor bij de oudere populatie, ook bij mensen zonder botontkalking.
Mensen met suikerziekte hebben een verhoogd risico op breuken.
Een hoge BMI vergroot de kans op gewrichtsslijtage, maar een lage BMI vergroot de kans op botontkalking.
De lengte van een persoon wordt bepaald door 700 genen.
Iemands opleidingsniveau wordt bepaald door 74 genen welke alle een rol spelen in het bepalen van hersenstructuren.
Bijna de helft van de ouderen lijdt aan chronische spier- en gewrichtspijn.
De leeftijd waarop de menopause optreedt wordt beïnvloedt door 120 genen.
Herstelmechanismen van het DNA in de eicel spelen een belangrijke rol bij de menopause.
1497 genen raken anders afgesteld in ons bloed naar mate wij ouder worden.
Met een bloedtest kunnen wij bepalen wat iemands 'biologische' leeftijd is in vergelijking met de "chronologische" leeftijd.
30% van de ouderen boven de 65 jaar heeft zodanig gehoorverlies dat zij in aanmerking komen voor het dragen van hoortoestellen.
Mannen horen gemiddeld slechter dan vrouwen, maar dit verschil is kleiner dan 20 jaar geleden.
Variaties in de genen verklaart waarom sommige ouderen meer gehoorverlies hebben dan andere.
Bij een derde van de volwassen is leververvetting te zien op de echo.
Leververvetting hangt samen met overgewicht, het metabool syndroom maar ook met andere levensstijlfactoren.
Ongeveer 6% van de volwassenen heeft tekenen van verbindweefseling van de lever, risicofactoren hiervoor zijn leververvetting, suikerziekten en genetische aanleg voor het krijgen van trombose.
Frequente koffie-inname lijkt een beschermend effect te hebben op verbindweefseling van de lever.
Ongeveer 30% van de Nederlanders ontwikkelt na een eerste huidkanker nog een huidkanker in de jaren daarna.
Een kwart van de 50-plussers heeft voorlopers van huidkanker, kale mannen op leeftijd hebben het hoogste risico.
Er zijn genen die verklaren waarom sommige mensen er ouder uit zien dan dat ze werkelijk zijn.
Vasculaire factoren spelen een grote rol bij het ontstaan van dementie.
Maculadegeneratie is voor 80% genetisch bepaald, maar het risico op de aandoening kan flink worden verlaagd door het eten van vette vis en boerenkool.
Glaucoom (groene staar) komt vaak binnen families voor maar dit komt zelden door dezelfde erfelijke factoren.
Bijziendheid wordt een grote epidemie in de wereld doordat kinderen steeds minder buiten zijn en steeds meer dichtbij werk doen.
Mannen en vrouwen hebben vergelijkbare risico’s op het krijgen van hart- en vaatzieken, maar mannen krijgen eerder hartziekten en vrouwen hartfalen of een beroerte.
Ruim 30% van alle 45-jarigen zal ooit in zijn leven suikerziekte krijgen, dit percentage ligt hoger bij mensen met overgewicht.
Mensen met overgewicht leven net zo lang als mensen zonder overgewicht, maar ze krijgen eerder suikerziekten en leven minder lang in goede gezondheid.
Bepaalde eetpatronen hebben invloed op de botdichtheid en kunnen de structuur en stabiliteit van de botten beïnvloeden.
Acute aanvallen van COPD verhogen het risico op acute aandoeningen van het hart en op vaatziekten, zoals beroertes of ritmestoornissen van het hart.
Mensen met COPD hebben een groter risico op broosheid.
Een derde van de dementiegevallen is te voorkomen door relatief eenvoudige preventiemaatregelen op het gebied van hart- en vaatziekten.
Het voorkomen van dementie, beroerte en Parkinson lijkt lichtjes af te nemen over de laatste twee decennia.
Het gebruik van protonpompremmers verhoogt de kans op het krijgen van een laag magnesiumgehalte, wat gerelateerd is aan een verhoogde kans op suikerziekte en dementie.