Uitslagen

Huisarts geeft uitleg over de uitslag van een onderzoek

Na afloop van de onderzoeken heeft u een gesprek met een uitschrijfarts die u, als u daarvoor toestemming heeft gegeven, een aantal belangrijke uitslagen meedeelt. De arts stelt u ook een aantal vragen die te maken hebben met beroertes, TIA’s en eventuele depressieve periodes in het verleden. 

 

Wetenschappelijk onderzoek

Realiseert u zich wel dat ERGO een wetenschappelijk onderzoek is en geen bevolkingsonderzoek zoals het bevolkingsonderzoek naar borstkanker of darmkanker. Dit betekent dat er niet gericht naar ziektes wordt gezocht. Het kan ook gebeuren dat onderzoeksgegevens worden opgeslagen en dat er pas veel later naar gekeken wordt. Daarom kunt u het ERGO-onderzoek niet beschouwen als een algehele gezondheids-check.

 

Toestemming

Mochten er afwijkingen worden gevonden waarvan we denken dat die belangrijk zijn voor uw gezondheid, dan delen we deze informatie met u en uw huisarts als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven. Niet alle deelnemers willen uitslagen ontvangen of stellen het op prijs dat de huisarts informatie ontvangt. Uiteraard houden wij rekening met deze wensen en worden afwijkende uitslagen alleen gedeeld als u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven in het informed-consent formulier.  

 

Afwijkende uitslagen

Bij een afwijkende uitslag van bijvoorbeeld de huidinspectie of het hart- en vaatonderzoek, vindt er in veel gevallen een extra beoordeling plaats door een specialist in het ErasmusMC, voordat wij deze afwijkingen melden. De procedure voor het melden van afwijkingen is verschillend voor elk onderzoek. Voor meer informatie over de uitslagen per onderzoek verwijzen wij naar de informatiefolder van het ERGO-onderzoek.