Actueel

De eerste resultaten van de COVID-19 vragenlijst zorgen voor media aandacht!

Eén op de vijf Nederlanders heeft ondanks medische klachten zorg vermeden tijdens de eerste fase van de COVID-19 pandemie. Dat blijkt uit onze ingevulde vragenlijsten, in combinatie met gegevens uit de grootschalige huisartsenregistratiedatabase Rijnmond Gezond in de regio Rijnmond. De studie was onder leiding van ERGO arts en epidemioloog Silvan Licher, en huisarts en onderzoeker Evelien de Schepper van de afdeling Huisartsgeneeskunde van het Erasmus MC.

 

“Van de ERGO deelnemers met medische klachten die geen zorg heeft gezocht of gekregen, rapporteerde ruim een derde (36%) kenmerkende klachten die kunnen duiden op ernstige, onderliggende ziektes, zoals hartaandoeningen, beroertes of kanker.” Aldus Evelien de Schepper aan Amazing Erasmus MC.

 

Silvan Licher: “Deze studie is nog in volle gang, maar de voorlopige resultaten geven een goed beeld van de verandering in zorggebruik als gevolg van de eerste lockdown in de regio Rijnmond”.

 

Interesse? Lees dan het originele artikel op deze link.

Corona-onderzoek ERGO

In April zijn wij gestart met het corona-onderzoek in ERGO waarbij wij vragenlijsten uit sturen naar al onze deelnemers.

Op dit moment doen 5800 deelnemers mee, waarvan 2357 deelnemers de vragenlijst digitaal (via de PC of tablet) invullen. Wist u dat dit de eerste keer in ERGO geschiedenis is dat wij deze digitale mogelijkheid bieden? Wij hopen dit in de toekomst vaker te kunnen doen!

Wilt u de vragenlijst ook liever digitaal? Of heeft u vragen over de vragenlijst? Raadpleeg de meestgestelde vragen of neem dan contact met ons op via: 010-703 8900 of ergo.epi@erasmusmc.nl

ERGO deelnemers deel van groots Nederlands slaaponderzoek

ERGO deelnemers namen deel aan groots Nederlands slaaponderzoek. Dit onderzoek was uitgevoerd door o.a. postdoctoraal onderzoeker Desi Kocevska (foto) en werd gepubliceerd in het gerenomeerde Nature Human Behaviour

 

In totaal is de slaap van meer dan 1.1 miljoen mensen onderzocht in een van de grootste studies in zijn soort ooit; 200.358 Nederlanders, 471.759 Britten en 409.617 Amerikanen in de leeftijd van 1 tot 100 werden onderzocht. Voor Nederland betekent dit zelfs dat de slaap van meer dan 1% van de Nederlandse bevolking onderzocht is in deze studie.

 

Uit het onderzoek blijkt dat in Nederland niet zo zeer de slaapduur een probleem is, maar vooral ook de slaapkwaliteit. Een slechte slaapkwaliteit bestaat onder andere uit problemen met in slaap vallen, doorslapen of niet uitgerust wakker worden. Slechts 6% van de Nederlanders rapporteerde een slaap buiten de hoeveelheid slaap die als acceptabel wordt gezien voor hun leeftijd, al komt dit meer voor bij mensen van middelbare en oudere leeftijd. Zo’n 10 tot 20% van de Nederlandse deelnemers rapporteerde een slechte slaapkwaliteit. Deze klachten komen in de Verenigde Staten zelfs nog tot 3 keer meer voor.

 

Behandeling en preventie zal zich dan ook met name moeten gaan richten op het verbeteren van de slaapkwaliteit, zoals het sneller in slaap vallen of beter doorslapen, in plaats van het simpelweg proberen te verlengen van de slaap. Daarnaast kan de informatie uit dit project gebruikt worden door bijvoorbeeld huisartsen en specialisten als referentiewaarde om meer inzicht te krijgen in de specifieke slaapverwachting voor een patiënt op basis van geslacht en leeftijd.

 

Het project werd gefinancierd door de Hersenstichting en staat aan de basis van de beleidsvorming over slaap van de Hersenstichting en Trimbos. 

 

Wilt u meer weten over slaap? ons slaapexpert en onderzoeksleider Annemarie Luik vertelt hier meer: Weetjes over slaap.

Een Young Investigator Award

Begin februari kreeg Kimberly van der Willik, één van de onderzoekers van ERGO, een Young Investigator Award van de International Cognition and Cancer Task Force (ICCTF) in Denver, Colorado, uitgereikt. Dit is een prijs voor jonge onderzoekers die onderzoek doen naar de functies van de hersenen van patiënten met kanker.

 

Kimberly vertelt: "We weten dat mensen met een tumor buiten de hersenen, dat wil zeggen buiten het centraal zenuwstelsel, soms problemen kunnen krijgen met verschillende functies van de hersenen. Voorbeelden van deze functies zijn het geheugen en het concentratievermogen. Deze functies noemen we cognitieve functies. Kankerbehandeling zoals chemotherapie kan deze cognitieve functies beïnvloeden, wat kan leiden tot cognitieve problemen.

 

Steeds meer wetenschappelijk onderzoek laat zien dat patiënten soms ook al voor start van kankerbehandeling cognitieve problemen kunnen hebben. Dit zou erop kunnen duiden dat kanker zelf, los van de behandeling, ook de cognitieve functies nadelig kan beïnvloeden. Maar de cognitieve problemen vlak na een kankerdiagnose zouden ook veroorzaakt kunnen worden door gevoelens van angst en somberheid die patiënten ervaren in deze periode.

 

Om te kijken wat het effect van de ziekte zelf is op het cognitief functioneren, los van de psychologische factoren, hebben we binnen het ERGO-onderzoek de cognitieve functies en de structuur van de hersenen voorafgaand aan de kankerdiagnose onderzocht. Vaak zijn er namelijk al langere tijd kankercellen in het lichaam voordat de kanker klachten geeft en wordt vastgesteld.

 

Wij zagen geen verschil in de cognitieve functies van deelnemers die gedurende de looptijd van het ERGO-onderzoek werden gediagnosticeerd met kanker en die van deelnemers die geen kanker hadden gekregen. We zagen wel dat er mogelijk al enkele veranderingen zijn in de structuur van de hersenen voordat iemand met kanker wordt gediagnosticeerd. Dit zou bijvoorbeeld veroorzaakt kunnen worden door een reactie van het lichaam op het ziekteproces, maar meer onderzoek is nodig om dit te bevestigen.

 

Met dit onderzoek zijn we weer een stapje dichterbij het uitzoeken van de oorzaken van cognitieve problemen bij patiënten met kanker. Er zijn echter nog veel meer studies nodig om alle oorzaken te onthullen, maar de ERGO-deelnemers en het ERGO-onderzoek hebben duidelijk een mooie bijdrage geleverd."

Is vis eten goed voor je brein?

Deze vraag werd door Anouk Brecht, freelance journaliste voor EOS Wetenschap, aan Pauline Croll gesteld. Pauline onderzoekt bij ERGO o.a. de relatie tussen voeding en het brein.

Uit onderzoek onder ruim 4000 ERGO-deelnemers blijkt dat gezond eten wel degelijk iets met je brein doet. Wie gezond eet, heeft een groter brein met meer hersencellen en verbindingen tussen neuronen.

Meer hierover leest u op de site van EOS Wetenschap:

https://www.eoswetenschap.eu/psyche-brein/vis-eten-goed-voor-je-brein

 

 

 

 

 

Groot onderzoek naar de preventie van Dementie

Het nieuwe Netherlands Consortium of Dementia Cohorts (NCDC) gaat onderzoek doen naar preventie van dementie, op basis van gegevens die sinds lange tijd worden verzameld in negen Nederlandse cohorten. Ze ontvangen hiervoor subsidie van het ZonMw-programma Memorabel en Alzheimer Nederland.


Dementie is een complexe aandoening met meerdere oorzaken. Zowel aanlegfactoren (genetica) als omgevingsfactoren veroorzaken veranderingen in de hersenen die uiteindelijk leiden tot dementie. Het is onmogelijk om al deze factoren in één cohort te onderzoeken. Door gegevens uit diverse bestaande cohorten te delen, te harmoniseren en in samenhang te onderzoeken, hoopt het nieuwe NCDC consortium beter te begrijpen hoe de ziekte ontstaat. Op deze manier kunnen nieuwe aangrijpingspunten worden gevonden voor preventie van dementie.

 

Wat is een cohort?
Een cohortonderzoek is een onderzoeksmethode waarin een groep personen over lange tijd gevolgd wordt om te kijken welke aanlegfactoren en omgevingsfactoren samenhangen met het ontstaan van ziekte. Er kunnen gegevens verzameld worden met vragenlijsten of met metingen in bloed, in hersenvocht of op hersenscans.

 

De cohorten die hun data delen in dit nieuwe onderzoek zijn:
Amsterdam Dementia Cohort (VUmc)
Doetinchem Cohort Studie (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek (Rotterdam Study) (Erasmus MC)
European Prevention of Alzheimer’s Dementia consortium (EPAD) (VUmc)
Leiden Longevity Study (LUMC)
Lifelines (UMC Groningen)
Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) (VU)
Maastricht Study (Maastricht UMC)
Secondary Manifestations of ARTerial disease-Magnetic Resonance (SMART-MR) Study  (UMC Utrecht)

 

Voor het onderzoek naar de preventie van dementie worden zo, van in totaal 200.000 mensen, gegevens in samenhang met elkaar bestudeerd. Het onderzoek gaat aanlegfactoren en omgevingsfactoren relateren aan hersenveranderingen die optreden bij dementie, waaronder de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie, en met geheugenfunctie en het dagelijks functioneren.