Actueel

Heropening ERGO

In maart hebben wij het ERGO-centrum moeten sluiten in verband met het Coronavirus. In september was het onderzoekscentrum weer open. Hiervoor hebben we uiteraard een aantal maatregelen getroffen om dit veilig te kunnen doen: 

 

·       Al onze medewerkers houden zich aan de algemene hygiëne voorschriften, zoals door het RIVM en het Erasmus MC aangegeven

·       Voor u als deelnemer is er handalcohol beschikbaar om uw handen te desinfecteren bij binnenkomst

·       Wij schudden geen handen

·       Alle oppervlakten worden tussen de bezoeken van deelnemers door gedesinfecteerd met alcohol.

·       Op het onderzoekscentrum houden wij 1.5 meter afstand. Indien dat niet mogelijk is voor het onderzoek, dan gebruiken onze medewerkers persoonlijk bescherming.

·       Wij verzoeken u alleen te komen naar het ERGO centrum. Indien u een begeleider mee wilt nemen vragen wij u dit ruim te voren aan te geven zodat wij hier rekening mee kunnen houden met onze planning.  

·       Kom niet naar het ERGO-centrum als u koorts heeft of luchtwegklachten. De dag voor uw bezoek bellen wij u om te vragen of u klachten heeft. U kunt zelf ook telefonisch of via email afzeggen.

·       Onze medewerkers blijven laagdrempelig thuis bij klachten en laten zich testen. Het kan daarom zijn dat een deelonderzoek niet doorgaat.

 

Heeft u vragen over de maatregelen die wij nemen of over het ERGO onderzoek. Dan kunt u contact opnemen met ons via 010-7038900 of ergo.epi@erasmusmc.nl

 

Corona-onderzoek ERGO

In April zijn wij gestart met het corona-onderzoek in ERGO waarbij wij vragenlijsten uit sturen naar al onze deelnemers.

Op dit moment doen 5800 deelnemers mee, waarvan 2357 deelnemers de vragenlijst digitaal (via de PC of tablet) invullen. Wist u dat dit de eerste keer in ERGO geschiedenis is dat wij deze digitale mogelijkheid bieden? Wij hopen dit in de toekomst vaker te kunnen doen!

Wilt u de vragenlijst ook liever digitaal? Of heeft u vragen over de vragenlijst? Raadpleeg de meestgestelde vragen of neem dan contact met ons op via: 010-703 8900 of ergo.epi@erasmusmc.nl

Een Young Investigator Award

Begin februari kreeg Kimberly van der Willik, één van de onderzoekers van ERGO, een Young Investigator Award van de International Cognition and Cancer Task Force (ICCTF) in Denver, Colorado, uitgereikt. Dit is een prijs voor jonge onderzoekers die onderzoek doen naar de functies van de hersenen van patiënten met kanker.

 

Kimberly vertelt: "We weten dat mensen met een tumor buiten de hersenen, dat wil zeggen buiten het centraal zenuwstelsel, soms problemen kunnen krijgen met verschillende functies van de hersenen. Voorbeelden van deze functies zijn het geheugen en het concentratievermogen. Deze functies noemen we cognitieve functies. Kankerbehandeling zoals chemotherapie kan deze cognitieve functies beïnvloeden, wat kan leiden tot cognitieve problemen.

 

Steeds meer wetenschappelijk onderzoek laat zien dat patiënten soms ook al voor start van kankerbehandeling cognitieve problemen kunnen hebben. Dit zou erop kunnen duiden dat kanker zelf, los van de behandeling, ook de cognitieve functies nadelig kan beïnvloeden. Maar de cognitieve problemen vlak na een kankerdiagnose zouden ook veroorzaakt kunnen worden door gevoelens van angst en somberheid die patiënten ervaren in deze periode.

 

Om te kijken wat het effect van de ziekte zelf is op het cognitief functioneren, los van de psychologische factoren, hebben we binnen het ERGO-onderzoek de cognitieve functies en de structuur van de hersenen voorafgaand aan de kankerdiagnose onderzocht. Vaak zijn er namelijk al langere tijd kankercellen in het lichaam voordat de kanker klachten geeft en wordt vastgesteld.

 

Wij zagen geen verschil in de cognitieve functies van deelnemers die gedurende de looptijd van het ERGO-onderzoek werden gediagnosticeerd met kanker en die van deelnemers die geen kanker hadden gekregen. We zagen wel dat er mogelijk al enkele veranderingen zijn in de structuur van de hersenen voordat iemand met kanker wordt gediagnosticeerd. Dit zou bijvoorbeeld veroorzaakt kunnen worden door een reactie van het lichaam op het ziekteproces, maar meer onderzoek is nodig om dit te bevestigen.

 

Met dit onderzoek zijn we weer een stapje dichterbij het uitzoeken van de oorzaken van cognitieve problemen bij patiënten met kanker. Er zijn echter nog veel meer studies nodig om alle oorzaken te onthullen, maar de ERGO-deelnemers en het ERGO-onderzoek hebben duidelijk een mooie bijdrage geleverd."

Is vis eten goed voor je brein?

Deze vraag werd door Anouk Brecht, freelance journaliste voor EOS Wetenschap, aan Pauline Croll gesteld. Pauline onderzoekt bij ERGO o.a. de relatie tussen voeding en het brein.

Uit onderzoek onder ruim 4000 ERGO-deelnemers blijkt dat gezond eten wel degelijk iets met je brein doet. Wie gezond eet, heeft een groter brein met meer hersencellen en verbindingen tussen neuronen.

Meer hierover leest u op de site van EOS Wetenschap:

https://www.eoswetenschap.eu/psyche-brein/vis-eten-goed-voor-je-brein

 

 

 

 

 

Groot onderzoek naar de preventie van Dementie

Het nieuwe Netherlands Consortium of Dementia Cohorts (NCDC) gaat onderzoek doen naar preventie van dementie, op basis van gegevens die sinds lange tijd worden verzameld in negen Nederlandse cohorten. Ze ontvangen hiervoor subsidie van het ZonMw-programma Memorabel en Alzheimer Nederland.


Dementie is een complexe aandoening met meerdere oorzaken. Zowel aanlegfactoren (genetica) als omgevingsfactoren veroorzaken veranderingen in de hersenen die uiteindelijk leiden tot dementie. Het is onmogelijk om al deze factoren in één cohort te onderzoeken. Door gegevens uit diverse bestaande cohorten te delen, te harmoniseren en in samenhang te onderzoeken, hoopt het nieuwe NCDC consortium beter te begrijpen hoe de ziekte ontstaat. Op deze manier kunnen nieuwe aangrijpingspunten worden gevonden voor preventie van dementie.

 

Wat is een cohort?
Een cohortonderzoek is een onderzoeksmethode waarin een groep personen over lange tijd gevolgd wordt om te kijken welke aanlegfactoren en omgevingsfactoren samenhangen met het ontstaan van ziekte. Er kunnen gegevens verzameld worden met vragenlijsten of met metingen in bloed, in hersenvocht of op hersenscans.

 

De cohorten die hun data delen in dit nieuwe onderzoek zijn:
Amsterdam Dementia Cohort (VUmc)
Doetinchem Cohort Studie (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)
Erasmus Rotterdam Gezondheid Onderzoek (Rotterdam Study) (Erasmus MC)
European Prevention of Alzheimer’s Dementia consortium (EPAD) (VUmc)
Leiden Longevity Study (LUMC)
Lifelines (UMC Groningen)
Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) (VU)
Maastricht Study (Maastricht UMC)
Secondary Manifestations of ARTerial disease-Magnetic Resonance (SMART-MR) Study  (UMC Utrecht)

 

Voor het onderzoek naar de preventie van dementie worden zo, van in totaal 200.000 mensen, gegevens in samenhang met elkaar bestudeerd. Het onderzoek gaat aanlegfactoren en omgevingsfactoren relateren aan hersenveranderingen die optreden bij dementie, waaronder de ziekte van Alzheimer en vasculaire dementie, en met geheugenfunctie en het dagelijks functioneren.

 

 

Maryam Kavousi benoemd bij De Jonge Akademie


Arts-epidemioloog dr. Maryam Kavousi, onderzoeksleider bij ERGO,  is voor de komende vijf jaar benoemd tot lid van De Jonge Akademie, onderdeel van de KNAW.

De Jonge Akademie is een platform van vijftig jonge, getalenteerde onderzoekers. Jaarlijks worden in de Nederlandse wetenschappelijke wereld tien nieuwe leden geselecteerd die worden benoemd voor vijf jaar. De onderzoekers hebben als gemeenschappelijke deler dat zij wetenschap, maatschappij en beleid met elkaar proberen te verbinden.

Kavousi onderzoekt genderverschillen op het gebied van hartkwalen en stofwisseling. Zo heeft ze bijgedragen aan de ontwikkeling van internationale richtlijnen voor het voorspellen van hart- en vaatziekten bij vrouwen en bij mannen