Voorlichtingsfilm

Promotiefilmpje
Inaugurele rede Prof.dr. Arfan Ikram
Klik hier
Verhuisd ?
Geef het ons door!

Het is voor ERGO erg belangrijk dat we het juiste adres en telefoonnummer hebben. Wilt u ons informeren als u verhuist of van telefoonnummer verandert? U kunt dit doen op nummer 010 7038900 of via deze website.
ERGO
Briandplaats 15
3068 JJ Rotterdam
010-7038900
ERGO MRI
Voor afmelden en/of vragen over de MRI
010-7042176

Hoe werkt de videocapsule

Wat is het?darmen

Het videocapsule-onderzoek is een onderzoek waarbij met behulp van een videocapsule afbeeldingen van het maagdarmkanaal worden gemaakt. De videocapsule die wordt gebruikt is: PillCam® Colon 2 capsule. Deze capsule heeft een afmeting van 11.6 mm x 32.7 mm en heeft aan beide uiteinden van de capsule een camera met LED flits-verlichting.  Hierdoor kan de darm bijna 360° in beeld gebracht worden.

De beelden worden via transmissie opgevangen door de sensorriem die u tijdens het onderzoek om zult hebben.

Wat kan ik verwachten?

 • Voorbereiding
  • Om goede videobeelden te krijgen, moeten de darmen zo schoon mogelijk zijn. 2 dagen voor het inslikken van de videocapsule begint u met de darmvoorbereiding. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje “Meer informatie” vervolgens “informatie en instructie voor de darmvoorbereiding”.
 • Dag van de procedure
  • De sensorriem wordt omgedaan en u krijgt een recorder om. Daarna slikt u de videocapsule. Na het inslikken van de videocapsule mag u naar huis toe.
 • Na de procedure
  • U mag weer eten en drinken. De videocapsule zal het lichaam vanzelf verlaten en hoeft niet opgevangen te worden.

Wat zijn de voor- en nadelen?

 • Mogelijke voordelen:  
  •  In principe heeft u geen direct voordeel van het onderzoek. Wel is het zo dat door deelname aan dit onderzoek ziektes van het maagdarmkanaal ontdekt kunnen worden waarvan u niet wist dat u die had. Aandoeningen kunnen vroegtijdig worden ontdekt. Als kanker of een voorloper van kanker vroeg wordt ontdekt, is de kans groter dat de behandeling succes heeft. De behandeling is vaak ook minder zwaar. Wij verwachten dat dit onderzoek zal bijdragen aan de algemene kennis van aandoeningen in het maagdarmkanaal. Met de videocapsule kan het gehele maagdarmkanaal onderzocht worden.
 • Mogelijke nadelen:
  1. U moet een forse capsule slikken (afmeting 11.6 x 32.7 mm). Sommige mensen zullen dit lastig vinden.
  2. Het videocapsule onderzoek kan alleen plaatsvinden als het maagdarmkanaal goed schoon is. U krijgt daarom een darmspoeling voorgeschreven waarbij u thuis laxerende vloeistof moet drinken. Hierdoor wordt uw ontlasting heel dun en moet u vaak naar het toilet. De darmvoorbereiding voor het videocapsule onderzoek wordt over het algemeen als vervelend ervaren. Enerzijds omdat u veel vocht in korte tijd moet drinken. Anderzijds omdat u vaak naar het toilet moet.
  3. Indien er een afwijking wordt gevonden is soms aanvullend onderzoek nodig, wat kan bestaan uit een gastroscopie of een colonoscopie in het ziekenhuis. Mensen bij wie afwijkingen worden gevonden zitten soms ten onrechte tijdelijk in onzekerheid. Pas als meer onderzoek is gedaan, is met zekerheid te zeggen of er wel of geen sprake is van bijvoorbeeld een kwaadaardige of goedaardige aandoening.
  4. Indien er sprake is van een ernstige vernauwing in uw maagdarmkanaal, is er een gering risico dat de capsule niet kan passeren. Dit kan klachten van buikpijn, misselijkheid of braken geven. Een endoscopisch onderzoek of operatie kan dan noodzakelijk zijn om de capsule te verwijderen. En nadere diagnostiek zal worden ingezet naar de oorzaak van de vernauwing.
  5. Aandoeningen worden niet altijd ontdekt door het videocapsule onderzoek. Daarnaast is het videocapsule onderzoek een momentopname, het geeft geen garantie dat er geen maag-darm aandoeningen zullen ontstaan. Eveneens is het mogelijk dat er een afwijking wordt gevonden bij het videocapsule onderzoek maar dat bij nader onderzoek blijkt dat er niets aan de hand is en dat u ten onrechte ongerust bent geweest. Als er een afwijking wordt gevonden en bevestigd betekent dit dat u op de hoogte bent gebracht van een ziekteproces terwijl u in de veronderstelling verkeerde dat u gezond was.