Voorlichtingsfilm

Promotiefilmpje
Inaugurele rede Prof.dr. Arfan Ikram
Klik hier
Verhuisd ?
Geef het ons door!

Het is voor ERGO erg belangrijk dat we het juiste adres en telefoonnummer hebben. Wilt u ons informeren als u verhuist of van telefoonnummer verandert? U kunt dit doen op nummer 010 7038900 of via deze website.
ERGO
Briandplaats 15
3068 JJ Rotterdam
010-7038900
ERGO MRI
Voor afmelden en/of vragen over de MRI
010-7042176

Het videocapsule onderzoek

Doel:

In de algemene bevolking komen verschillende maag-en darmafwijkingen voor. Omdat mensen hier geen klachten van hoeven te hebben, is niet bekend hoe vaak en welke maag-darmaandoeningen er voorkomen in de Nederlandse bevolking.

De videocapsule is een onderzoek met behulp van een capsule, zo groot als een grote vitamine pil. Deze capsule bevat twee kleine camera’s. Na het inslikken van de capsule maakt de capsule afbeeldingen van het gehele maag-darm kanaal .

Door middel van deze afbeeldingen wordt het gehele maag-darmkanaal bekeken en onderzocht op de aanwezigheid van verschillende maag-darmziekten. Het gaat om ontstekingen van in het bijzonder de slokdarm, de maag en de (twaalfvingerige) darm, om glutenallergie (coeliakie) en om poliepen van de dunne en van de dikke darm.

Daarnaast willen wij u vragen om een vragenformulier in te vullen en twee ontlastingstesten in te leveren.

Door wie wordt het onderzoek uitgevoerd?

Het wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd door de afdeling Maag- Darm- en Leverziekten; afdeling Epidemiologie en de afdeling Maatschappelijk Gezondheidszorg van het Erasmus MC, Rotterdam.

Het onderzoek wordt gefinancierd door Medtronics ltd., KWF-Kankerbestrijding en Life Science Health Plaza.

Wie wordt er uitgenodigd?

1000 personen die in regio Ommoord te Rotterdam wonen en participeren in ERGO worden geselecteerd. U kan alleen deelnemen aan het onderzoek indien u een uitnodiging heeft gekregen. De uitnodigingen voor het wetenschappelijk onderzoek worden via loting verdeeld. Dit kan niet anders dan door loting bepaald worden in verband met de kwaliteit van het onderzoek.

Tijdens uw eerste bezoek voor de studie aan het ERGO centrum, wordt er gekeken of er geen medische bezwaren tegen deelname zijn. Mensen met slikklachten, met ernstige nierziekte, met ernstig hartfalen of met allergieën voor de laxeermiddelen en/of de geneesmiddelen die toegepast worden bij het laxeren kunnen niet meedoen. Ook mensen die in het verleden ernstige passagestoornissen van de darmen hebben gehad of die een pacemaker hebben kunnen niet meedoen. Als één of meerdere van deze medische bezwaren op u van toepassing is, dan kunt u niet meedoen. Als u een afspraak hebt voor een MRI onderzoek binnen 14 dagen na de afspraak voor het videocapsule onderzoek dan moet het videocapsuleonderzoek uitgesteld worden.

De uitslag

Indien u meedoet aan het onderzoek, krijgt u geen uitslag van het videocapsule onderzoek. Tenzij er afwijkingen worden gevonden die voor u van belang zijn. Indien dit het geval is zullen de onderzoekers de gevonden afwijking en consequenties ervan met u bespreken. Tijdens het beoordelen van de beelden van het videocapsule onderzoek is er een kans dat er afwijkingen worden gezien waarvoor nader onderzoek nodig is. Indien er bij u een belangrijke afwijking wordt gezien, dan zal u worden verwezen voor een gesprek op de polikliniek Maag-, Darm-, Leverziekten van het Erasmus MC in Rotterdam. Daar zal beoordeeld worden of het daadwerkelijk nodig is om een vervolgonderzoek te ondergaan.

Kosten en vergoeding

Deelnemen aan het onderzoek kost u niets. U krijgt ook geen vergoeding. Als uit de videocapsule blijkt dat u een vervolgonderzoek nodig heeft, wordt u verwezen naar de polikliniek Maag- Darm en Leverzieken in het Erasmus MC. Hieraan zijn wel kosten verbonden. In de meeste gevallen zullen deze vergoed worden door uw zorgverzekeraar, afhankelijk van de hoogte en het verbruik van uw eigen risico.

Gegevensverwerking en geheimhouding

Voor dit onderzoek is het nodig dat uw lichaamsmateriaal en uw medische en persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt. Studie informatie wordt overeenkomstig de vaste werkwijze van de ERGO- studie anoniem opgeslagen in de ERGO-database. Deze gegevens vallen onder het beroepsgeheim. Alle ERGO-deelnemers hebben een unieke code (ERGO-ID). Deze unieke code wordt gebruikt om de testresultaten met de juiste deelnemer te verbinden. Nadat de gegevens in de database zijn ingevoerd, kunnen deze niet direct herleid worden naar de deelnemer. Alleen de data-manager en studiecoördinator kunnen de koppeling maken tussen het ERGO-ID en de naam en adresgegevens van deelnemers en dat alleen als dat nodig is.

Om een zorgvuldige behandeling van de vastgelegde gegevens te garanderen zijn er regels opgesteld. Deze liggen vast in het “Privacyreglement” van het Instituut Epidemiologie van de faculteit Geneeskunde van het Erasmus MC. De regels zijn gebaseerd op de Wet Persoonsregistraties. Op verzoek kunt u het privacyreglement inzien op het ERGO-centrum.

De gegevens van ERGO-deelnemers worden bewaard gedurende de looptijd van het ERGO-onderzoek tot 15 jaar na afloop van het ERGO-onderzoek

 

Uw lichaamsmateriaal

De ontlastingstesten die u hebt ingeleverd worden bewaard tot 15 jaar na afloop.