Voorlichtingsfilm

Promotiefilmpje
Inaugurele rede Prof.dr. Arfan Ikram
Klik hier
Verhuisd ?
Geef het ons door!

Het is voor ERGO erg belangrijk dat we het juiste adres en telefoonnummer hebben. Wilt u ons informeren als u verhuist of van telefoonnummer verandert? U kunt dit doen op nummer 010 7038900 of via deze website.
ERGO
Briandplaats 15
3068 JJ Rotterdam
010-7038900
ERGO MRI
Voor afmelden en/of vragen over de MRI
010-7042176

Onderzoekslijnen

Hart- en vaten (Cardiologie)

Hart- en vaatziekten vormen een belangrijke bedreiging voor de gezondheid. De meest voorkomende hart- en vaatziekten zijn het hartinfarct en de beroerte. De directe oorzaak is een verstopping van bloedvaten die de bloedtoevoer naar het hart en de hersenen verzorgen. ERGO onderzoekt risicofactoren voor hart- en vaatziekten. We kijken bijvoorbeeld naar hoge bloeddruk, hoog cholesterolgehalte, overgewicht, suikerziekte en roken. Door beter inzicht te krijgen in wat er aan een infarct of beroerte voorafgaat, kunnen we deze ziekten doelgericht bestrijden en wellicht voorkomen.

Botten (Endocrinologie)

Botontkalking (osteoporose) en gewrichtslijtage (artrose) komen vaak voor bij ouderen. ERGO onderzoekt de oorzaken en gevolgen van botontkalking en gewrichtsslijtage. Botontkalking treedt vooral op na het 40e levensjaar. De botten worden brozer waardoor er meer botbreuken voorkomen. Ook weten we dat botziektes sterk erfelijk bepaald zijn. In ERGO doen wij genetisch onderzoek naar de oorzaken van osteoporose en we zoeken naar mogelijkheden om de ziekte te behandelen.

Hersenen (Neurologie)

MRI

MRI

Dementie is een veelvoorkomende ziekte en veroorzaakt veel ongemak en verdriet. Het is een verzamelnaam van verschillende vormen van geheugenproblemen en beperkingen van het verstandelijk vermogen. Alzmheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. We onderzoeken welke oorzaken een rol spelen bij deze ziekte. Met behulp van MRI-scans van de hersenen kunnen we vroegtijdig veranderingen in de hersenen signaleren en met die kennis kunnen we wellicht in de toekomst een betere behandeling helpen ontwikkelen.

Ogen (Oogheelkunde)

Oogonderzoek

Oogonderzoek

Veel mensen krijgen op latere leeftijd last van een slechter gezichtsvermogen. Helaas is dat niet altijd op te lossen met het aanmeten van een bril. Glaucoom en maculadegeneratie zijn twee veel voorkomende oogziekten waarvoor nog geen goede behandeling bestaat. Bij maculadegeneratie heeft de patiënt last van een vlek in het centrum van het gezichtsveld. Bij glaucoom is precies het tegenovergestelde het geval, in het gezichtsveld ontbreken de zijkanten. Binnen ERGO doen we belangrijk onderzoek naar de oorzaken van deze ziekten.

Lever (Hepatologie)

Sinds 2009 is het ERGO-onderzoek uitgebreid met het onderzoek naar een aantal kenmerken van de lever. Daarvoor wordt bij alle deelnemers een echo van de lever gemaakt. Met deze echo wordt vooral gekeken naar de mate van bindweefselvorming en vetophoping. Een  belangrijk doel van het onderzoek is de bestudering van genetische factoren bij het ontwikkelen van leveraandoeningen. Als we kunnen achterhalen welke genetische factoren hieraan ten grondslag liggen, kunnen we in de toekomst wellicht bepaalde leverziekten voorkomen.

Psychiatrie

ERGO richt zich op klachten die veel voorkomen, zoals depressiviteit, slaap- en angststoornissen en rouwverwerking. Daarnaast kijken we naar de relatie tussen depressieve klachten en lichamelijke ziektes. We zien bijvoorbeeld dat een beroerte of astma vaak samengaat met een terneergeslagen stemming. Tegelijkertijd kunnen psychische klachten leiden tot lichamelijke gezondheidsproblemen. Mensen die depressief zijn, leven vaak ongezonder dan anderen.

Medicijnen (Farmacologie)

Geneesmiddelen

Geneesmiddelen

Geneesmiddelen

Veel mensen gebruiken medicijnen tegen allerlei ziektes. Helaas hebben sommige medicijnen bijwerkingen die weer andere klachten kunnen veroorzaken. Maar er worden ook regelmatig bijwerkingen van geneesmiddelen ontdekt die gunstige effecten hebben. Medicijngebruik kan dus leiden tot nieuwe gezondheidsproblemen maar ook tot nieuwe toepassingen. Onderzoek naar de gevolgen van medicijnen is belangrijk om het effectief gebruik te bevorderen.

Genetica

In het erfelijk materiaal van de mens ligt de sleutel opgeslagen hoe iemand zich in het leven ontwikkelt. Veel ziektes zoals dementie, hartfalen of botontkalking zijn voor een deel genetisch bepaald. Door DNA-onderzoek krijgen we nieuwe inzichten in het ontstaan van erfelijke aanleg voor ziekten. ERGO onderzoekt welke genen een verhoogd risico geven op een bepaalde ziekte. Op die manier kunnen we proberen in te schatten hoe groot de kans is dat iemand een ziekte krijgt. Dit biedt mogelijkheden om eerder in te grijpen en nieuwe medicatie te ontwikkelen.

Huid (Dermatologie)

Bijna iedereen heeft wel eens last gehad van zijn of haar huid of maakt zich zorgen over huidvlekjes. Tijdens het ERGO onderzoek wordt de hele huid nagekeken. Er zijn zeer veel verschillende huidziekten maar de nadruk ligt bij het onderzoek op psoriasis, eczeem en huidkanker. De oorzaak van deze ziekten is niet altijd bekend. Naar aanleiding van het ERGO onderzoek verwachten we nauwkeurigere cijfers over het voorkomen van deze aandoeningen in de algemene bevolking te krijgen. Ook hopen we meer inzicht te krijgen in de oorzaken van deze aandoeningen.

Keel- neus en oorheelkunde (KNO)

SONY DSC

Gehoortest

Vrijwel iedereen krijgt te maken met enige mate van slechthorendheid (presbyacusis). Slechthorendheid heeft grote invloed op kwaliteit van leven en daarom is het belangrijk dat er recente gegevens komen over hoe vaak het precies voorkomt, in welke mate en welke invloed het heeft op het welzijn. Ook onderzoeken we hoe vaak hoortoestellen worden gedragen en of dit de kwaliteit van leven verbetert